Ανδρέας Κωνσταντινίδης

Ελευθερία πνευματικής έκφρασης και τα "όρια" - Του Ανδρέα Κωνσταντινίδη

  Σύμφωνα με την επιστήμη της κοινωνιολογίας, γενικά, και της κοινωνιολογίας της γνώσης, ειδικά, οι κοινωνικοί παράμετροι ενός έθνους – όπως η κοινή γλώσσα, η κοινή παιδεία, το πολιτικό και θρησκευτικό κατεστημένο, τα ήθη και τα έθιμα – δεν ευνοούν την ανάπτυξη της πνευματικής ελευθερίας.   Για τον λόγο αυτό, η ελευθερία του πνεύματος καθεαυτή είναι
Διαβάστε περισσότερα