Ανδρέας Κωνσταντινίδης

Τρία ποιήματα του Ανδρέα Κωνσταντινίδη, Καναδάς

  TO TRAGOUDI THS ELLADAS Stοn Parqenώna ο PeriklήV έna kerί anάbei, doxologάei toυV qeoύV ki’ η Ellάda tragoudάei: Antriwmέna pneύmata stοn tόpo saV gurίste, toυV άqlouV toυV panέndoxouV pάli panhgurίste. Shkώsou Miltiάdh mou giα telikό agώna, mάzeye toυV lebέnteV sou kάtw stον Maraqώna. Qemistoklή mou xakoustέ έmpa stη nauarcίda, κι’ οδήγα tα karάbia sou pάli stη Salamίna. Xύpnhse Megalέxandre kaι tα bounά qrhnoύne, oι bάrbaroi xaplώqhkan tη pόrta maV ktupoύne.
Διαβάστε περισσότερα