Αγαπητοί φίλοι, Μπορείτε να στέλνετε τα κείμενά σας στο palmografos@gmail.com - Δωρεάν δημοσίευση Αγγελιών στο palmografos@gmail.com

Πρoκηρυσσονται 501 θέσεις διδακτικού προσωπικού για τη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Αρχική | Διάφορα | Άρθρα από το Blog μας | Πρoκηρυσσονται 501 θέσεις διδακτικού προσωπικού για τη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Aπó: TA NEA 
Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

//

Προκήρυξη για τον διορισμό 501 ατόμων ως διδακτικό προσωπικό (τακτικό- αναπληρωματικό) στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011 εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως και τις 31 Μαρτίου να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.

Επίσης, δεν πρέπει να κατέχουν δημόσια θέση και σε περίπτωση που κατέχουν να μην υπόκεινται στους περιορισμούς του Ν. 1256/1982 και του Ν. 1305/1982 (περί πολυθεσίας). Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού πανεπιστημίου, που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν- αιτούνται να διδάξουν.

Οι υποψήφιοι εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί να έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που επιθυμούν- αιτούνται να διδάξουν και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα (ισχύει μόνο για τους υποψηφίους μαθημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ έτους σπουδών).

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τις στερήσεις των άρθρων 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα, να μη διώκονται ποινικά, να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.

Τέλος, οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Κατάθεση αιτήσεων
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08.00 έως 13.30 στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Λ. Θρακομακεδόνων 101, Αχαρναί Αττικής.

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες θα παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών της Σχολής Αξιωματικών στα τηλ.: 210-2424.167, 210-2424.165 (fax), 210-2463.230, 210-2424.165.

Με την αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

* Υπόμνημα- δήλωση ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων.

* Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

* Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σχετικά με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, καθώς και την προϋπηρεσία.

* Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

* Μία έγχρωμη φωτογραφία.

* Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τους υποψήφιους ιδιώτες.

* Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τους υποψήφιους αξιωματικούς εν αποστρατεία.

* Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψήφιους αξιωματικούς εν αποστρατεία, στο οποίο θα εμφαίνεται ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Επισημαίνεται ότι όσοι υποβάλλουν ελλιπή δικαιολογητικά, ή δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Συγγραφικό έργο των ενδιαφερομένων- όπως μελέτες, βιβλία κ.λπ.- συναφή με την ειδικότητά τους να συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά τους, καθώς και αντίτυπο των εργασιών τους. Εκτός των ανωτέρω σημειώνεται ότι για την επιλογή των ενδιαφερομένων θα ληφθεί υπόψη η ιδιότητά τους (μέλη ΔΕΠ, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ) και η κατοχή διπλώματος, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή πτυχίου.Πρόσθεσέτο στο Facebook Πρόσθεσέτο στο Twitter

Τζούλια και Ζαγορίτης - Το video!

30 Ιουνίου 2010, 17:36
 Όσα προγήθηκαν του Μουσείου...Δείτε το video του ALTER: [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=98azJrAs0ys&w=640&h=505]Αποστολή: Γιώργος Τσιρίκος (Πειραιάς) ...

Ο Jerry Lee Lewis στον Λυκαβηττό - Κερδίστε προσκλήσεις

30 Ιουνίου 2010, 13:44
Jerry Lee Lewis: Ο θρύλος του rock and rollLet's rock n' roll πάρτι, στο ...

«Το ΔΝΤ τελειώνει την οικογενειοκρατία στην Ελλάδα», της Joanna Kakissis στην International Herald Tribune

30 Ιουνίου 2010, 12:34
30/6/2010Υπό τον τίτλο «Η λιτότητα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναδιάταξη», η International Herald ...


Σχολιάστε το άρθρο:συνολικά: | προβολή:

Newsletter
Email:
Λέξεις κλειδιά
Αξιολογήστε αυτο το άρθρο
0