Αγαπητοί φίλοι, Μπορείτε να στέλνετε τα κείμενά σας στο palmografos@gmail.com - Δωρεάν δημοσίευση Αγγελιών στο palmografos@gmail.com

Έως αρχές Μαΐου ο διαγωνισμός για τις 230 θέσεις στην Εθνική Τράπεζα - Πότε & πού? - TA NEA

Αρχική | Διάφορα | Άρθρα από το Blog μας | Έως αρχές Μαΐου ο διαγωνισμός για τις 230 θέσεις στην Εθνική Τράπεζα - Πότε & πού? - TA NEA
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=46&ct=37&artid=4561755

//

 

Tέλη Απριλίου αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να διεξαχθεί από το ΑΣΕΠ ο γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση 230 θέσεων υπαλλήλων του κλάδου κύριου προσωπικού στην Εθνική Τράπεζα.


Πρόθεση της Εθνικής Τράπεζας είναι ο διαγωνισμός να διενεργηθεί μετά τις εορτές του Πάσχα, ενώ το ΑΣΕΠ εκτιμά πως θα είναι έτοιμο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για μια από τις 230 θέσεις που προκήρυξε η Εθνική Τράπεζα για τη στελέχωση των υποκαταστημάτων της πανελλαδικά συνεχίζεται με καταληκτική ημερομηνία την 1η Μαρτίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται στα υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, ενώ το ΑΣΕΠ θα αναλάβει τη διεξαγωγή των θεμάτων και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν από την Εθνική Τράπεζα και θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα τόσο της Τράπεζας (www. nbg. gr) όσο και του ΑΣΕΠ (www. asep. gr) δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής.

Σημειώνεται πως η εξέταση των υποψηφίων στις γλωσσικές, αριθμητικές ικανότητες- δεξιότητες, στις γενικές γνώσεις και στα Αγγλικά θα γίνει με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών (multiple choice), ενώ σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης θα ισχύσει η μέθοδος της αρνητικής βαθμολογίας και αφαίρεση, στην περίπτωση αυτή, του 1/4 της αναλογούσης στην ερώτηση βαθμολογίας.

Δικαίωμα συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, ενώ δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του 5ου Επιστημονικού Πεδίου (Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης) ή να κατέχουν ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 30 ετών, να είναι κάτοικοι των Νομών ή των Νησιών ή των Δήμων για τις προκηρυχθείσες θέσεις των οποίων διαγωνίζονται.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να διαγωνιστούν για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε έναν και μόνο από Νομούς ή Νησιά ή Δήμους που αποδεδειγμένα είναι μόνιμοι κάτοικοι.

Σε περίπτωση που μετά τη μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων διαπιστωθεί η υποβολή από υποψήφιο περισσότερων της μιας αιτήσεων, θα ακυρώνονται όλες και ο υποψήφιος θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Όροι πρόσληψης
Οι προσληπτέοι θα ειδοποιηθούν εντός μηνός από την ανάρτηση των πινάκων επιτυχόντων- επιλαχόντων από τη Διεύθυνση Προσωπικού με συστημένη επιστολή και οφείλουν εντός προθεσμίας που θα ορίζεται από την Τράπεζα να προσκομίσουν:

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

- Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή του πιστοποιητικού ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο εξωτερικού μαζί με απλό φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου.

- Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης περί άριστης γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας (στην περίπτωση πολιτών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

- Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ της μόνιμης κατοικίας. - Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται η μόνιμη κατοικία, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

- Τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Εργασίας πιστοποιητικά, που θα ζητηθούν.

Επίσης οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση από γιατρούς που θα ορίζονται από την Τράπεζα.

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω η πρόσληψη θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους με συστημένη επιστολή της Διεύθυνσης Προσωπικού, στην οποία θα καθορίζεται και η ημερομηνία κατά την οποία οφείλουν να παρουσιαστούν προς ανάληψη υπηρεσίας.

Η μη εμφάνιση του ενδιαφερομένου κατά την ορισθείσα ημερομηνία ή το αργότερο σε 10 ημέρες από αυτήν, θα θεωρηθεί ως μη αποδοχή της πρόσληψής του και θα συνεπάγεται απώλεια κάθε σχετικού δικαιώματος.

Πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Αναγκών σε Προσωπικό της Διεύθυνσης Προσωπικού (Αιόλου 86 Γραφείο 72, 1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 210-3341.431, 210-3342.157, 210-3341.428, 210-3341.322, 210-3341.243, 210-3341.432.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας επιθυμούν- κατά προτίμηση στο πλησιέστερο της κατοικίας τους- κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες Δευτέρα έως και Πέμπτη από 08.00-


14.30 και Παρασκευή 08.00- 14.00.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση- δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο της Τράπεζας, στο οποίο περιλαμβάνεται δήλωση ενημέρωσηςσυγκατάθεση του Ν. 2472/97, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και παροχή συγκατάθεσης περί δημοσιοποιήσεως του ονοματεπώνυμου, καθώς και της αναλυτικής και συνολικής βαθμολογίας, λαμβάνοντας παράλληλα και αποδεικτικό
κατάθεσης της αίτησης.

Η κατάθεση των αιτήσεων- δηλώσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως και με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της στρατιωτικής ταυτότητας ή του δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο.

Η κατάθεση της αίτησης από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μπορεί να γίνει μόνο αφού έχει υπογραφεί από τον υποψήφιο ειδική εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Ελληνική Προξενική Αρχή
στην περίπτωση που βρίσκεται στο εξωτερικό.

Στην περίπτωση στρατευμένου, η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από τη Μονάδα όπου υπηρετεί ο υποψήφιος ή από άλλη στρατιωτική αρχή.


 
Πρόσθεσέτο στο Facebook Πρόσθεσέτο στο Twitter

Τζούλια και Ζαγορίτης - Το video!

30 Ιουνίου 2010, 17:36
 Όσα προγήθηκαν του Μουσείου...Δείτε το video του ALTER: [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=98azJrAs0ys&w=640&h=505]Αποστολή: Γιώργος Τσιρίκος (Πειραιάς) ...

Ο Jerry Lee Lewis στον Λυκαβηττό - Κερδίστε προσκλήσεις

30 Ιουνίου 2010, 13:44
Jerry Lee Lewis: Ο θρύλος του rock and rollLet's rock n' roll πάρτι, στο ...

«Το ΔΝΤ τελειώνει την οικογενειοκρατία στην Ελλάδα», της Joanna Kakissis στην International Herald Tribune

30 Ιουνίου 2010, 12:34
30/6/2010Υπό τον τίτλο «Η λιτότητα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναδιάταξη», η International Herald ...


Σχολιάστε το άρθρο:συνολικά: | προβολή:

Newsletter
Email:
Λέξεις κλειδιά
Αξιολογήστε αυτο το άρθρο
0