Αγαπητοί φίλοι, Μπορείτε να στέλνετε τα κείμενά σας στο palmografos@gmail.com - Δωρεάν δημοσίευση Αγγελιών στο palmografos@gmail.com

Πολλά τα ερωτήματα για την αναβίωση της ΕΡΤ

Αρχική | Ειδήσεις | Ελλάδα | Πολλά τα ερωτήματα για την αναβίωση της ΕΡΤ

Το σχέδιο νόμου για την ΕΡΤ αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Επόμενη «στάση», οι επιτροπές της Βουλής, με τελικό προορισμό την Ολομέλεια.

 

 

«Νομοσχέδιο-γέφυρα» είναι μάλλον ο πιο ακριβής χαρακτηρισμός για το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για την ΕΡΤ. Οπότε ως «μεσοδιάστημα» θα πρέπει να ερμηνεύσουμε και τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, και αυτό αφήνουν να εννοηθεί πηγές κοντά στην κυβέρνηση. Το διοικητικό συμβούλιο που θα οριστεί από τον υπουργό Επικρατείας, με θητεία ενός έτους, θα κληθεί να διασαφηνίσει πολλά θολά σημεία και να κάνει συγκεκριμένο το γενικό πλαίσιο. Το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε στη Διαύγεια -ύστερα από διαβουλεύσεις του αρμόδιου υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά- και τώρα έχει πάρει τον δρόμο για τις επιτροπές της Βουλής με τελικό στάδιο τη συζήτησή του στην Ολομέλεια. Πατάει πάνω στον νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης για τη ΝΕΡΙΤ, τον τροποποιεί, τον συμπληρώνει και καταργεί κάποια άρθρα. Ποια είναι τα βασικά του σημεία:

Στους τηλεοπτικούς δέκτες το σήμα ΝΕΡΙΤ αντικαθίσταται από αυτό της ΕΡΤ. Το ανταποδοτικό τέλος παραμένει στα 3 ευρώ μηνιαίως, αλλά μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Επικρατείας. Υπάρχει πάντως πρόβλεψη για εξαίρεση των καταναλωτών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η ΕΡΤ Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς, πανελλαδικούς ή περιφερειακούς σταθμούς, μουσικά σύνολα και χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους. Το πόσα κανάλια, ραδιόφωνα, ιστοσελίδες, χορωδίες κ.ά. θα έχει η ΕΡΤ είναι κάτι που θα προτείνει το νέο Δ.Σ. αφού εκπονήσει στρατηγικό σχέδιο.

Το Δ.Σ. της ΕΡΤ -με εξαίρεση το πρώτο- θα έχει τριετή θητεία με δικαίωμα ανανέωσης για μία μόνο φορά και θα αποτελείται από επτά μέλη. Τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, δύο πρόσωπα κύρους σε τομείς σχετικούς με αυτούς της ΕΡΤ, δύο εκπροσώπους των εργαζομένων και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). Τέλος, αναβιώνουν οι συμβάσεις αορίστου χρόνου όσων εργάζονταν στην ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου 2013. Και όσα θέματα προκύψουν σε σχέση με μισθούς υπερημερίας, συμψηφισμούς με αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις κ.ά., θα ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας. Από την αναβίωση εξαιρούνται οι ειδικοί σύμβουλοι, όσοι έχουν λάβει σύνταξη ή έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους, καθώς και όσοι δεν επιθυμούν να επιστρέψουν. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για αποκατάσταση αδικιών, οικονομικό και διοικητικό εξορθολογισμό και ανεξαρτησία, η κριτική όμως είναι σφοδρή και επικεντρώνεται κυρίως στο ότι το νομοσχέδιο δεν λύνει το βασικό πρόβλημα της εξάρτησης από την κυβέρνηση καθώς καταργείται το Εποπτικό Συμβούλιο, το Δ.Σ. θα επιλέγεται με πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας -δηλαδή με κυβερνητική πλειοψηφία- και ο υπουργός Επικρατείας θα ασκεί στενή εποπτεία. Πολλοί σημειώνουν επίσης ότι οι συνδικαλιστές ξαναμπαίνουν από την πίσω πόρτα στη συνδιοίκηση της ΕΡΤ, αν κι εδώ η απάντηση είναι ότι με το νέο σχέδιο νόμου οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων θα εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη βάση.

Ανθρωποι με μεγάλη εμπειρία στα θέματα της δημόσιας τηλεόρασης λένε επίσης ότι, με το ανταποδοτικό τέλος των τριών ευρώ και την επιστροφή εργαζομένων, ο λογαριασμός απλώς... δεν βγαίνει. Kαι άνθρωποι της αγοράς αγωνιούν για το τι ακριβώς σημαίνει η αναφορά για ποσοστό 25% του ετήσιου προϋπολογισμού, που προβλέπει το σχέδιο νόμο για τις εξωτερικές παραγωγές, καθώς τονίζουν ότι οδηγεί σε μαρασμό μεγάλη μερίδα επαγγελματιών. Πώς ακριβώς θα γίνεται η αξιολόγηση του προσωπικού, τι θα ισχύσει για τις μεικτές παραγωγές, θα πριμοδοτείται ο Ελληνικός Κινηματογράφος; Τα ερωτήματα είναι πολλά. Απευθυνθήκαμε για διευκρινίσεις στον Νίκο Παππά, υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για το θέμα της ΕΡΤ, αλλά οι υποχρεώσεις του στο Παρίσι, όπου συνόδευε τον πρωθυπουργό, δεν επέτρεψαν την επικοινωνία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η «Κ» σήμερα ανοίγει τον φάκελο για τη νέα ΕΡΤ.

Ο υπουργός Επικρατείας

Τη νομιμοποίηση και του υπουργού Επικρατείας να ασκήσει αίτηση για τη λύση μιας ανώνυμης εταιρείας ραδιοτηλεοπτικών μέσων, στην περίπτωση που αυτή έχει παραβιάσει τις αρχές που προβλέπονται, εισάγει το νομοσχέδιο για την επανασύσταση της ΕΡΤ. Εως σήμερα, βάσει του κανονιστικού νόμου (κ.ν.) 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών (αρ. 48, παρ. 1), ισχύουν τα εξής: «Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση έπειτα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από τον νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47, δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Εννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή». Το άρθρο 18 του νέου νομοσχεδίου προβλέπει ότι η τελευταία φράση της παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Εννομο συμφέρον έχει και ο υπουργός Οικονομικών, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης».

ΓΙΟΥΛΗ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Η Καθημερινή

Πρόσθεσέτο στο Facebook Πρόσθεσέτο στο Twitter

Stop Bullying - Μην ανέχεσαι το bullying. Μίλα. Μπορείς! (video)

11 Απριλίου 2024, 22:33
Για να σπάσει ο κύκλος της σχολικής βίας, πρέπει να μιλήσεις πρώτα εσύ. Φωτό: ...

Γλυφάδα: Άνδρας χτυπούσε τη γυναίκα του και αυτοπυροβολήθηκε

12 Απριλίου 2024, 19:34
 Γλυφάδα: Αυτοκτόνησε άνδρας - Χτυπούσε τη γυναίκα του και αυτοπυροβολήθηκε όταν έγινε αντιληπτός από ...

«Θρίλερ» στην Ηλιούπολη: Νεκροί μητέρα και γιος μετά από πυροβολισμούς

11 Απριλίου 2024, 01:15
Μίνα Καραμήτρου   Απίστευτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/4) στην Ηλιούπολη, όπου μία ...


Σχολιάστε το άρθρο:συνολικά: | προβολή:

    image

    Περί Καλλιόπης...

    Ενημερωτικό σημείωμα προς κ. Στέφανο Κασσελάκη, Στρατιώτη Πυροβολικού, Θήβα Αγαπητέ κύριε Κασσελάκη, Ακούγοντας τις πρόσφατες δηλώσεις σας περί της αγγαρείας καθαρισμού της τουαλέτας στο στρατό, της επονομαζόμενης «Καλλιόπης», ονομασία που σπεύσατε να χαρακτηρίσετε ως σεξιστική, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:  Όταν πρωτολειτούργησε ο υπόγειος ηλεκτρικός σταθμός της Ομόνοιας το 1930, ήταν διακοσμημένος με τα αγάλματα των εννέα Μουσών. Ακριβώς έξω από τις τουαλέτες ...
    Διαβάστε το άρθρο
Newsletter
Email:
Λέξεις κλειδιά
Αξιολογήστε αυτο το άρθρο
0