Λέξη κλέιδί: Χρήστος Ηλιόπουλος

1 2 next συνολικά: 12 | προβολή: 1 - 10

Ομογενείς, δηλώσατε το ακίνητό σας στο Κτηματολόγιο;

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*Έχουν περάσει πάνω από 15 χρόνια από τότε που οι κύριοι ακινήτων στην Ελλάδα άρχισαν να δηλώνουν τα ακίνητά τους στο Κτηματολόγιο, δηλ. ...
Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική δήλωση συνταξιούχου κατοίκου εξωτερικού - Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Πάρα πολλοί Έλληνες ομογενείς συνταξιούχοι ζουν εκτός Ελλάδος, είτε μονίμως, είτε μεγάλο μέρος του χρόνου. Το υπόλοιπο έρχονται στην Πατρίδα και παίρνουν μικρή ή μεγάλη ...
Διαβάστε περισσότερα

Νομικές συμβουλές: Πώς ο κληρονόμος διεκδικεί κοινό λογαριασμό του θανόντος - Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Οι στενοί συγγενείς του κληρονομουμένου ερίζουν συχνά, είτε μεταξύ τους είτε με τρίτον, για το υπόλοιπο που ήταν κατατεθειμένο σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό του θανόντος. ...
Διαβάστε περισσότερα

Νομικές συμβουλές: Ενέργειες που ο κύριος του ακινήτου πρέπει να κάνει - Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Κυριότητα ακινήτου αποκτά κάποιος από άλλον με αγορά, δωρεά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομίας κλπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η μεταβίβαση γίνεται με συμβόλαιο σε ...
Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στις προθεσμίες για προστασία ακινήτων σας στην Ελλάδα - Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Από αμέλεια υπάρχει κίνδυνος απώλεσης δικαιωμάτων 02 Μαϊου 2012 : Οι ομογενείς που κατοικούν στο εξωτερικό και διαθέτουν περιουσία στην Ελλάδα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν ...
Διαβάστε περισσότερα

Ο μεθυσμένος οδηγός αποζημιώνει την ασφαλιστική του! - Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Ισχύει και στην Ελλάδα η υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου για την περίπτωση που ο οδηγός / ιδιοκτήτης του προκαλέσει ατύχημα και υλικές ζημίες σε τρίτους, ή ...
Διαβάστε περισσότερα

Νομικές συμβουλές για αγοραπωλησία ακινήτων - Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Μία από το πλέον διαδεδομένες μορφές επενδύσεως παγκοσμίως, αλλά ιδιαιτέρως μεταξύ των ελλήνων απανταχού γης, είναι τα ακίνητα. Συμφωνίες αγοραπωλησίας ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα ...
Διαβάστε περισσότερα

Κυριότητα ακινήτου από κληρονομιά - Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

  Για να γίνει δεκτό από δικαστήριο ότι κάποιος έχει αποκτήσει την κυριότητα ακινήτου από κληρονομία, πρέπει αυτός να αποδείξει ότι εκείνος που απεβίωσε είχε την ...
Διαβάστε περισσότερα

Καταδίκη της Ελλάδος για βραδεία απονομή δικαιοσύνης

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*   Η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα είναι συνήθως ιδιαιτέρως αργή, σε κάποιες δε περιπτώσεις οι καθυστερήσεις συνιστούν παραβίαση των διεθνώς ανεγνωρισμένων ...
Διαβάστε περισσότερα

Σφράγιση επιταγής από λάθος της πληρώτριας Τράπεζας - του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Η ανεπάρκεια διαθεσίμων κεφαλαίων στον τραπεζικό λογαριασμό του εκδότη μιας επιταγής, που συνεπάγεται την σφράγιση της επιταγής, την ζημία του κομιστή αυτής και ...
Διαβάστε περισσότερα
1 2 next συνολικά: 12 | προβολή: 1 - 10