Λέξη κλέιδί: αποζημίωση δι8ικαστικών αντιπροσώπων

συνολικά: 1 | προβολή: 1 - 1

Αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Με την υπ' αριθμ. 62426/10 κοινή απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας ορίσθηκαν το ποσό και οι μέρες αποζημίωση ...
Διαβάστε περισσότερα
συνολικά: 1 | προβολή: 1 - 1